Peter Girmscheid (1855-1855)    

son of Johann Girmscheid and Catharina Haubrich

Events

  • was born on 30 August 1855 at Marienrachdorf (Ger).
  • died on 31 August 1855 at Marienrachdorf (Ger).

Copyright © 2008 Peter Danz