Mathias Girmscheid
Anna Maria Hofmann
Family page

Mattheus Girmscheid (1845-1928)
Theresia Gerz (1848-1920)

Peter Danz - Servas - created by Haza-21 - 2 mrt 2008

Partners

Children

 1. Katharina Theresia
 2. Maria Auguste
 3. Joseph Theodor
 4. Aloisius Wilhelm
 5. Karl
 6. Maria Katharina Rosa
 7. Maria Franziska
 8. Antonia Theresia
 9. Josepha
 10. Hildegard Theresia
 11. Maria Magdalena Ludowika